25 август 2016 г.

Хомеопатичен случай на отказ от храна

„Момиченце на яслена възраст внезапно започна да отказва всякаква храна, дори и млякото, и в продължение на два месеца живееше само от единия ябълков сок. Във всичко останало то се държеше както обикновено, беше весело и изглеждаше, че нищо не я тревожи. Нейните родители се бяха разстроили съвсем, незнаейки какво да правят: „Как може да бъде заставено дете на година и половина да яде? Не можете нито да го придумате, нито да го предразположите, нито да вкарате насила храната в гърлото му като на страсбургска гъска.“ 

По-подробният разпит показа, че момиченцето има братче, което е с една година по-малко от него и макар че то не проявяваше никакви класически признаци на ревност към родното братче, нищо, освен любов и привързаност, не беше изключено да страда от чувство на загуба на родителската любов.

Беше предписана IGNATIA 1M, по един прием в три поредни дни. След първия прием детето поиска мляко, втория родителите успяха да го уговорят да изяде пилешкото си пюре (любимата й гозба), а след третия апетитът му започна постепенно да се възстановява, така че след две седмици то вече се хранеше нормално.“

Катрин Култър, Портрети на хомеопатични лекарства, т. 2, изд. "Хомеохелп", 2006.