21 декември 2016 г.

Хомеопатичен случай на страх от излизане от къщи

Клаустрофобията и агорафобията (страхът от открити пространства) могат да се видят у някои индивиди Natrum. Пример за това е тийнейджърът Natrum, който бе доведен при мен от майка си по повод на страха му да излезе от къщи. Всеки път, когато се отдалечеше от дома си, той биваше обхванат от безпокойство и явна уплаха, и този страх беше започнал да го превръща в отшелник. В неговия случай страхът изглеждаше свързан с ранното му детство, когато майка му го отпращала далеч от дома, за да може да остава насаме с баща му, който бил професионален спортист и пътувал за състезания из цялата страна. Родителите на това момче не се разбирали и то чувствало много по-голяма близост с майка си, отколкото с баща си. Така то се чувствало застрашено, когато е далеч от дома си, защото не можело да има майка си близо до себе си и това му било припомняно от всяко негово извеждане от пълния с несигурност семеен кръг. Всичко, което то искаше да прави, беше да седи в къщи с майка си и това породило нежелание изобщо да излиза от дома, нежелание, което изчезна след няколко дози Natrum muriaticum 10М.“

Д-р Филип Бейли, английски хомеопат, учил в Лондонската хомеопатична болница и при Георгос Витулкас. Откъс от книгата му Хомеопатична психология (1996), издадена на български от изд. Хомеохелп.