2 януари 2017 г.

Хомеопатичен случай на кашлица

"Малко момче, на 4 години, беше сграбчено от магарешка кашлица, която прерасна в крупозна кашлица. Майката, водена от лаещата кашлица и режещото дишане, предписала Spongia. Аз позволих това да действа за 24 часа, но не последва никакво подобрение. Кашлицата, въпреки че остана крупозна, беше съпроводена с често и добре отчетливо бухане, което не остави съмнение за своята природа. По време на всеки пароксизъм детето държеше ръцете си върху стомаха. Беше предписана Drosera 200. Често съм помагал при крупозна, вечерна кашлица с това лекарство и останалите симптоми на детето изглежда, че потвърждаваха неговия избор. Облекчението беше значително, но случаят не беше излекуван. Една седмица по-късно малкият приятел започна да страда от повтарящи се нощни пароксизми, всеки от които кулминираше в обилно кървене от носа. Кръвта беше тъмна и влакнеста. Беше даден Crocus sativus 500, по една доза на всеки два часа. Това лекарство също беше подходящо за другите симптоми на детето. Жестока изтощаваха суха кашлица, облекчаваща се от полагане на ръката върху лъжичката на стомаха. Големи количества от секреция се изхрачваха (виж Ален, т. 3). Излекуването беше бързо. Това лекарство не е включено в листа на Бьонингхаузен, но несъмнено заслужава своето място там."

Ърнест Фарингтън (18471885), американски хомеопат.