20 септември 2017 г.

Хомеопатичен случай на брадавица на клепача

„Помня една пациентка с голяма брадавица на долния десен клепач, пречеща на зрението й. След една доза Dulcamara CM брадавицата започна да засъхва и изчезна за две седмици.“

Маргарет Тайлър (1875–1943), "Homeopathic Drug Pictures"