05 юли 2013

Парацелз за лекаря

Ден и нощ лекарят трябва да мисли за своя болен, в служба на когото ще приложи целия си разсъдък и здравомислие… 

Най-добри лекари са онези, които причиняват най-малко вреди. За нещастие обаче има и такива, които отравят своите болни, предписвайки им живак, очистителни или им пускат кръв, докато им изтръгнат живота. Някои от тях така са потънали в книжната наука, че са загубили здравия разум; други се интересуват повече от печалбата, отколкото от здравето на болните. 

„Ако искаш да бъдеш истински лекар, трябва ти самият да мислиш, а не да се ползваш само от мисълта на другите.”

„Лекарят не може да бъде измамник, мъчител, нито прост човек. От него се изисква честност, загриженост, почтеност.”

„Лекарят трябва да бъде слуга, а не неприятел на природата; но понякога злополучното му влияние издига прегради пред лечение.”

Парацелз (1493–1541), велик швейцарски лекар, алхимик, астролог, учен и философ

Из Фернанду Намора, Богове и демони в медицината, т. 1, с. 74.