21 септември 2018

Въздействието на алкохола (Рудолф Щайнер)

„Ако една жена употребява алкохол, на особено въздействие са подложени еритроцитите. Ако жената пие, това й действа така, че в нейния организъм се появява прекомерна тежест. Като следствие при пиеща жена плодът, който трябва да се формира, става прекалено тежък и не може по правилен начин да развие своите вътрешни органи. При мъжете работата стои така, че алкохолът оказва преимуществено въздействие върху белите кръвни телца, върху левкоцитите.

Ако пие жената, тогава вътрешните органи на плода се подлагат на разрушение вследствие от прекомерната тежест. Ако пие мъжът, се разрушава нервната дейност на детето. Подлага се на разрушение дейността, която трябва да функционира правилно, когато детето расте.

Ако и двамата пият, в такъв случай при оплождането мъжкото начало встъпва в противоречие с женското. За този, който разбира тези закономерности, е ясно, че при хора, при които пиенето е станало навик, плодът фактически се подлага на изключително вредно въздействие. Обаче хората не вярват в това, доколкото влияние от такъв род при пиещите мъже и жени е относително слабо забележимо, то не е така явно.

Най-лошите влияние възникват в случай на хроничен алкохолизъм, на ежедневно пиене на алкохол. Коварството на подобни проявление се състои в това, че нарушенията, получени заради алкохола, могат да преминат и към други части на тялото.

Трябва да се знае, че алкохолът постепенно прониква чак до костния мозък и постепенно разрушава кръвта. Вследствие на това, че той разрушава също и потомството, се разрушават всички последващи семейства на потомците. Така заради алкохола хората се подлагат на разрушение в продължение на дълго време. Много  от това, което свидетелства за отслабване на човечеството, съществува само защото предците са пиели много. Това действително е така. Мъжът пие – поради това потомството му ще има слаб организъм, слабост в тялото. Само си представете, какво следва след изминаване на едно столетие или след няколко столетия.

Рудолф Щайнер, лекция „Действието на алкохола в човека“, 08.01.1923, от цикъла „Здраве и болест“, GA 348 (с лека редакция)

Вижте още:
Рудолф Щайнер - антропософия и философия