15 ноември 2018

Философията е необходима на лекарите (Гален)


Философията е необходима на лекарите, за да разберат лечебното изкуство и впоследствие да го упражняват.“

„Философията е потребна на този, който ще си служи правилно с медицината, тъй като тези, които виждаме често да ламтят за пари, не са лекари, а отровители, и преобръщат целта на лечението към противоположното – злоупотреба.“

„Ние първо трябва да се занимаваме с философия, ако сме истински последователи на Хипократ.“

„Лошото образование на днешните лекари води до това, че сега се цени повече богатството, отколкото съвършенството.“

Този, който обръща повече внимание на парите, отколкото на съвършенството, и изучава медицина не заради здравето на хората, а за да печели от нея, не може да достигне до висините на майсторството. Няма как едновременно да събираме пари и да се занимаваме с голямото изкуство, тъй като който се стреми към едното, пренебрегва другото. Има ли от нашите съвременници такъв, за когото да кажем, че се е ограничил само до средствата за ежедневното си съществуване? [] Ако такъв човек съществува, той ще презре властта на богатите. Ще отиде в малки градчета, за да се грижи за болните бедняци.“

Този човек не само ще обърне гръб на богатството, но ще е и изключително трудолюбив и старателен, няма да пие, да преяжда и да се отдава на любовни ласки, с две думи, няма да е роб на плътската любов и на стомаха си. Истинският лекар ще е приятел на истината и на умереността.“

„Какво липсва на лекаря, за да бъде философ, и какво му пречи достойно да се занимава с лечебното изкуство, подобно на Хипократ? [] За да прояви усърдие в изучаването на тези неща и да не ги изостави, не бива да го блазнят парите и е нужно да проявява умереност във всичко. Трябва да познава дяловете на философията, логиката, физиката, етиката. [] Хората вършат несправедливости, подтикнати от алчност или обхванати от страст към удоволствията.“

Клавдий ГАЛЕН (129–216), из съчинението: „Най-добрият лекар е също и философ (Quod optimus medicus sit quoque philosophus). В: Гален, Клавдий. „Най-добрият лекар е също и философ. Ars Medica, медицинското изкуство“, Изд. „Изток-Запад“, С., 2018. 

* * *

Клавдий ГАЛЕН (129–216) е най-известният лекар в история на медицината след Хипократ. Освен лекар, той бил хирург, философ и учен. Личен лекар на римските императори Марк Аврелий, Комод, Септимий Север и Каракала. Той е най-влиятелният авторитет в медицината до XVI в. Останали са многобройни негови съчинения в областта на анатомията, физиологията, патологията, терапията, профилактиката, фармакологията, философията, логиката, психологията и др.

Вижте още
Лечението не може да мине без философията (Хипократ)