15 юни 2020

Постижението на Ханеман (Джон Хенри Кларк)


„Най-голямото постижение на Ханеман в света на медицината е това, че той открива метод за извличане и запазване на невидимите същности или сили на живите и неживите неща, че ги кара да говорят на разбираем език и че, като ни учи как да четем техния език, ни прави способни да използваме техните невидими сили с голяма точност при лечението на болни хора и животни. 

Materia Medica на Ханеман се състои от записа на всичко това, което тези сили са изрекли под формата на усещания и симптоми, когато са в контакт или са въведени в живи форми.“ 

„Сега точно това изгубено зрение е върнал на човечеството Ханеман. Неговият метод за изследване на вътрешните невидими свойства на растенията и минералите в ретортата на човешкото тяло, ни върна отново визията за природния факт, лишен от всякакво суетно теоретизиране и от т.нар. „обяснения“, които правят всичко друго, но не и да обясняват нещата.“

Джон Хенри КЛАРК (1853–1931), голям английски хомеопат, консултант в Лондонската хомеопатична болница, „Ханеман и Парацелз“ (1923)

Превод: Д. Пенчев