12 ноември 2018

Материализмът в медицината (Рудолф Щайнер)

„Ако продължава да се развива в материалистическата посока, която е поела от втората третина на 19 век, медицината действително ще стигне до пълен абсурд.

Материалистическата тенденция в медицината, в която е имало нещо положително, сега трябва да се преодолее. Материалистическата посока в медицината е довела хирургията до определена висота. Единствено поради едностранчивостта на медицината, хирургията е могла да постигне сегашното си съвършенство. Но медицината като такава е пострадала от това. Сега посредством скок тя трябва да се насочи към одухотворяване, срещу което днес толкова силно се противопоставят“ („Карма на неистината“, ч. 2, 30.01.1917)

„Истинската медицина може да съществува, само когато прониква в знанието, обхващащо човешкото същество като тяло, душа и дух."

Когато практикувате истинска медицина, се завръщате към това, което прави човека морално същество; прави го човек, който наистина може органично да изживява моралността, а не само да се придържа към външни повели.“

Рудолф ЩАЙНЕР