28 май 2017

Лечението не може да мине без философията (Хипократ)Човек трябва да превръща лечението в мъдрост и мъдростта в лечение, защото лечителят-философ е равен на бог. Няма голяма разлика между тях, тъй като нещата, принадлежащи на мъдростта могат да бъдат намерени също и в лечението: безкористност, скромност, сдържаност, добра репутация, правилна преценка, тих нрав, яснота в обясненията, чистота, способност да се насърчава добродетелност, знание за всички полезни и необходими неща в живота, отбягване от нечестивото, липса на суеверие, божествено предчувствие" (Decorum, V).

Лечението толкова може да мине без общите истини на философията, колкото последната – без доставяните й от лечението факти" (По Апостолов, М. История на медицината. Изд. „Медицина и физкултура”. С., 1977, с. 24).

„Аз съм твърдо убеден, че всеки лечител, който желае да практикува с успех, е длъжен да изучи човешката природа и щателно да изследва отношението на човека към неговата храна, напитки, начин на живот, а също така и на взаимното повлияване на тези фактори” (Пак там).

Хипократ (460–370 пр. Хр.), бащата на медицината

Вижте още
Философията е необходима на лекарите (Гален)