25 юли 2017

Хомеопатията и цветните есенции на д-р Бах


Тук е представен авторски списък със съответствия между цветните есенции на д-р Едуард Бах и някои хомеопатични лекарства. Включени са само най-важните лекарства, които покриват основните характеристики на цветните есенции на д-р Бах. Списъкът може да бъде допълван.

1. Agrimony (Камшик) Arn., Carc., Ign., Nat-c., Nat-m.
2. Aspen (Трепетлика) Acon., Arg-n., Ars., Calc., Phos., Stram.
3. Beech (Бук)Ars., Lyc., Nit-ac., Nux-v., Sep., Sulph., Verat.
4. Centaury (Червен кантарион) Bar-c., Carc., Nat-c., Puls., Sil., Staph.
5. Cerato (Цератостигма)Anac., Bar-c., Carc., Nat-c., Puls., Sil., Staph.
6. Cherry plum (Джанка) Alum., Arg-n., Calc., Hyos., Kali-p., Merc.
7. Chestnut but (Кестенова пъпка) Bar-c., Calc., Kali-c., Lyc., Sil.
8. Chicory (Цикория) Ars., Aur-m., Dulc., Nat-m., Puls.
9. Clematis (Повет) Arg-n., Cann-i., Hydrog., Op., Sulph.
10. Crab Apple (Киселица) Ars., Calc., Carc., Lac-c., Lac-f., Sil., Sulph., Syph.
11. Elm (Бряст) Agn., Ars., Aur., Calc., Gels., Hell., Ign., Nat-s., Psor.
12. Gentian (Тинтява)Aur., Ign., Nat-m., Nat-s., Ph-ac., Psor., Sil., Staph.
13. Gorse (Прещип)Ars., Aur., Hell., Kali-br., Lyc., Nat-m., Nat-s., Ph-ac., Psor.
14. Heather (Калуна)Arg-n., Ars., Cimic., Lach., Nux-v., Phos., Puls.
15. Holly (Джел)Anac., Ars., Cham., Dulc., Hyos., Lach., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Sep., Thuj., Tub.
16. Honeysuckle (Орлов нокът)Aur., Caps., Carb-an., Ign., Nat-m., Ph-ac.
17. Hornbeam (Габър) Kali-p., Lec., Pic-ac., Sil.
18. Impatiens (Слабонога) Cham., Iod., Lil-t., Med., Nux-v., Sul-ac., Sulph., Tarent.
19. Larch (Лиственица)Anac., Bar-c., Carc., Nat-m., Sil.
20. Mimulus (Мимулус)Acon., Arg-n., Ars., Bar-c., Calc., Caust., Kali-ar., Phos., Puls., Stram.
21. Mustard  (Синап)Alum., Aur., Hell., Ign., Nat-c., Nat-m., Nat-s., Ph-ac., Psor., Sep.
22. Oak (Дъб)Aur., Calc., Carc., Iod., Kali-c., Nat-s., Nux-v., Sep.
23. Olive (Маслина)Aven., Chin., Cocc., Gels., Kali-p., Mur-ac., Nux-m., Ph-ac., Pic-ac., Sel., Stann.
24. Pine (Бор)Aur., Carc., Cycl., Kali-br., Nat-m., Nat-s., Staph.
25. Red chestnut (Червен конски кестен)Caust., Cocc., Phos., Rhus-t., Sulph.
26. Rock rose (Скална роза)Acon., Arg-n., Ars., Gels., Kali-ar., Op., Phos., Stram.
27. Rock water (Скална вода) Ars., Aur., Carc., Caust., Ign., Kali-c., Nat-m., Sep., Sil.
28. Scleranthus (Склерантус) Anac., Bar-c., Lyc, Puls., Sil.
29. Star of Bethlehem (Витлеемска звезда)Acon., Arn., Op., Ph-ac.
30. Sweet chestnut (Ядлив кестен)Aur., Ign., Nat-m., Psor.
31. Vervain (Върбинка)Carc., Caust., Nat-m., Sulph., Verat.
32. Vine (Лоза) Caust., Dulc., Lach., Lyc., Med., Merc., Nux-v., Sulph., Verat.
33. Walnut (Орех)Bar-c., Carc., Lyc., Puls., Sil., Staph.
34. Water violet (Водна теменуга)Aur., Nat-c., Nat-m., Staph.
35. White chestnut (Бял конски кестен)Ars., Coff., Nat-m., Nux-v., Puls., Sulph.
36. Wild oat (Овсига)Bar-c., Lil-t., Onos., Sil.
37. Wild rose (Шипка)Nat-m., Ph-ac., Sep., Staph.
38. Willow (Върба)Ars., Calc-p., Chin., Lach., Nat-m., Nit-ac., Sep., Verat.

Автор: Деян Пенчев