16 октомври 2023

Елизабет Райт Хъбард – Какво е хомеопатията


Хомеопатията е наука и изкуство на медицината.
Тя се различава от конвенционалната медицина главно по концепцията си за болестта като защитна проява – в острите случаи, като защитен опит за екстериоризация, а при много хронични заболявания – като проява на симптоми (особено функционални симптоми), изискващи лекарство. Тя е основава на закона за подобието, записан за пръв път от Хипократ и развит в медицинска система от Ханеман, който гласи, че: „Подобното лекува подобно“.

Основното твърдение, стоящо зад хомеопатичната Materia Medica е, че лекарствата трябва да бъдат доказани в потенцирана форма върху здрави човешки същества, и че резултатите, субективни и обективни, от такива доказвания формират картините на хомеопатичните лекарства, които са първичните подобия. Хомеопатията индивидуализира всеки един случай, осъзнавайки, че заболяването не е само така наречена „болест“, но и предразположеността на болния човек, както и индивидуалната реакция на този човек към така наречената болест. По тази причина хомеопатията изисква снемане, разглеждане на случая, което включва тоталността от симптомите – темперамента на пациента, умственото му състояние, общите реакции към топлина, студ, буря, храна и т.н., както и всякакви поразителни или особени симптоми, заедно с патологията на пациента. След това картината на болния индивид трябва да бъде сравнена с картината на подобното доказано лекарство. Този simillimum след това се дава в потенцирана форма (количеството материя на лекарството се намалява, а излъчващите енергийни или жизнени свойства на лекарството се увеличават чрез потенцирането). Хомеопатията знае, че лечението протича отвътре навън, отгоре надолу и в обратен ред на появата на симптомите, и че когато случаите следват тези правила и посоки, лекарството е наистина лечебно.

Елизабет Райт Хъбард

Превод: Деян Пенчев

Елизабет Райт Хъбард (18961967) е голям американски хомеопат. Тя е била президент на Американския институт по хомеопатия и президент на Антропософското общество в САЩ. Сред нейните пациенти била актрисата Марлене Дитрих (1901–1992).