30 септември 2016

Учителя Петър Дънов за нервните заболявания

Съзнанието на човека може да се помрачи, ако умът или нервната система не са в състояние да изнесат едно бреме на човешкия ум. Много хора заболяват нервно, понеже не могат да издържат енергията, която минава, не могат да издържат напрежението. Това, което поврежда не е чистата мисъл. Ако прекарате една чиста мисъл през вашата нервна система, никакво заболяване няма. Ако вашата мисъл е натоварена с известно напрежение на вашите чувства, тогава има повреждане. Много от болестите на нервната система се дължат, когато човек е натоварен със своите чувства.

Учителя Петър Дънов, Разумните същества, МОК 16, 25.09.1936