28 август 2018

Високи и ниски потенции (насоки)

ВИСОКИ ПОТЕНЦИИ
1. Колкото е по-голямо подобието, толкова е по-висока потенцията
2. Колкото е по-голяма активността на жизнената сила и свобода
3. Колкото е по-голяма възприемчивостта
4. Колкото е по-голяма интензивността на болестта
5. По-голяма интелигентност
6. По-голяма острота или бързина на болестта
7. По-динамична болест
8. Повече умствени симптоми
9. Повече субективни симптоми
10. Колкото е по-млада възрастта, толкова по-висока потенция
11. По-малко патологични изменения
12. Конституционално лекарство
13. Нозоди
14. Лекарства, силно активни в сурова форма
15. Алергия към лекарства и химикали – висока потенция от същото лекарство
16. Когато ниската потенция вече не работи
17. За прекъсване на болести – висока потенция
18. При мъже

НИСКИ ПОТЕНЦИИ
1. По-слаба индикация за лекарството или по-слабо подобие – по-ниска потенция
2. По-ниска жизненост
3. По-слаба реакция или възприемчивост
4. Повече хронични проблеми
5. По-ниска интелигентност или притъпеност и летаргия
6. Повече патологични лезии или физически и органични изменения
7. По-силна чувствителност
8. По-стара възраст
9. Повече обективни симптоми и по-малко умствени и субективни симптоми
10. По-голяма опасност
11. Бавен ход на болестта
12. Органни хомеопатични лекарства, които не са достатъчно добре доказани
13. Биохимични лекарства на д-р Шуслер
14. При жени
15. Нелечими болести
16. За предизвикване на дрениране

Pralhad S. Wadagavkar, Selection of Potency – Guidelines, JHMAI, Nov-Dec, 1978, от книгата на T. P. Chatterjee “Fundamentals of Homeopathy and Valuable Hints for Practice”, Selection of Potency