02 декември 2020

Хомеопатични симптоми за напреднали

Възможностите на хомеопатията.

Болка в горния стерноклеидомастоиден мускул, гръдноключичносисовидния мускул – Gelsemium.
 
Невралгия на долния максиларен клон на петата двойка черепномозъчни нерви – Verbascum.
 
Атетоза, псевдохипертрофична мускулна парализа, контрактура на Тигел и болест на Томпсън – Veratrum viride.
 
Болка от последния цервикален до петия дорзален прешлен – Tellurium
 
Просопалгия с притискаща болка и изтръпване на зигоматичната кост – Platina.
 
Болка под вътрешния долен ъгъл на дясната скапула – Chelidonium.
 
Възпаление на долночелюстната кост – Symphytum.
 
Тетанични конвулсии с опистотонус – Strychninum.
 
Източник: Materia Medica на Boericke, Hering, Allen и др.