22 октомври 2020

Хипократ – Трактати (книга)


Излезе на български език книга с трактати на ХИПОКРАТ (460–370 пр. Хр.), бащата на западната медицина, от издателство Изток-Запад, С., 2020.

Самуел Ханеман е познавал много добре трудовете на Хипократ и нерядко го споменава в своите съчинения. Така например на едно място казва за него:

„Татко Хипократ, чиито познания за човечеството са били най-дълбоки...“ (Приятелят на здравето, 1792).

Не всички запазени текстове са написани лично от Хипократ, а от негови ученици, и са обединени в т.нар. Хипократов корпус (Corpus Hippocraticum), от който са и преведените настоящи трактати.

Интересно е, че Хипократ казва, че лечителят трябва да притежава талант:

Този, който истински желае да изучи медицинското изкуство, трябва да притежава природни качества… Най-напред се изискват природни качества, защото когато природата се противопоставя, всичко е напразно, но щом природата напътства, пътят е най-добър“ (Закон, 2).

Основен пункт в Хипократовото лечение е била диетата и правилният начин на хранене, нещо на което и ние много наблягаме в нашата страница, и което смятаме, че трябва да прави всеки истински хомеопат, лекар или лечител... Затова и в трактатите често се срещат съвети за храненето, макар и не всички да са приемливи, например в За здравословния режим и За древната медицина, както и в много други непреведени.

* * *

„Медицинското изкуство е най-благородното от всички изкуства.“

Хипократ, Закон, 1

„Човек, боледуващ от лека и лечима болест, но не и от напълно безобидна, ще сгреши в диетата, ако поиска да яде пшеничен хляб, месо или нещо друго, което ядат здравите и то е полезно за тях, дори и да изяде по-малко количество.“

Хипократ, За древната медицина, VIII

„Повечето лекари са като лоши кормчии. Когато управляват кораба в спокойно море, грешките им не са явни, щом обаче се появи голяма буря и вятър, вече е ясно на всички, че ще унищожат кораба поради незнание и грешка. Така и при повечето лоши лекари, когато лекуват хора с леки болести, които се срещат по-често от тежките, не се забелязват големите грешки и не е явно за обикновените хора, когато грешат. Щом попаднат на сериозна и тежка болест, тогава грешките и липсата на опитност са очевидни са всички; наказанията и за кормчията, и за лекаря не се бавят, а идват бързо.“

Хипократ, За древната медицина, IX

„Умният човек трябва да разбира, че за хората здравето е най-ценното притежание и да се научи да лекува болестите, опирайки се на собствената си преценка.“

Хипократ, За здравословния режим, IX