01 февруари 2023

Георги Миркович на Международния хомеопатичен конгрес през 1889 г.


Георги Миркович
(1828–1905), първият български хомеопат и един от първите ученици на Учителя Петър Дънов, е присъствал на Международния хомеопатичен конгрес през 1889 г. в Париж.

Този конгрес се провел от 21 до 23 август 1889 г. и на него присъствали над 100 практикуващи хомеопата от целия свят, това бил един от най-големите хомеопатични конгреси до този момент в Европа. На него присъствали много знаменити хомеопати: Ричард Хюз, Робърт Дъджън, Джон Дрисдейл, Галаварден, Александър фон Вилерс и др. Почетни гости били граф Барбо и дукесата на Мелци Д’Ерил от Италия. Имало много други хомеопати от Франция, Англия, Германия, Италия, Испания, Гърция, САЩ и др. Предишният конгрес бил през 1881 г. в Лондон.

Сред тези гости бил и д-р Георги Миркович, като представител на България. На конгреса редица хомеопати изнесли доклади по различни проблеми от хомеопатичната практика и представили свои случаи, но няма данни сред тях да е бил и д-р Миркович.

Четири години по-рано, през 1885 г., д-р Миркович издава първата статия и първата книга за хомеопатия в България.

През 1893 г. той отново е в Париж, на конгрес на спиритистите, където се запознава с медиума мадам Гранж, която пророкува, че след няколко години в България ще се появи млад духовен вожд, вдъхновен от Божествената сила, който в момента е в чужбина и който ще има важна роля за България и славянството в бъдеще. За това той самият пише в своя статия, в издаваното от него списание „Нова светлина", год. 5, кн. 34 от 1895 г. Няколко години по-късно д-р Миркович се запознава с върналия се от чужбина Петър Дънов и става един от първите му трима ученици след 1900 г.

Източник: Сп. “The Homeopathic Physician”, 4/1890

Вижте още: Георги Миркович – първият български хомеопат.