24 януари 2017 г.

Непознатата Sepia

MIND AMOROUS любовен (2).
MIND LASCIVIOUS похотлив (2).
MIND
LAUGHING смее се (2).
MIND
MILDNESS мек, благ, мил (2).
MIND
PRAYING моли се (2).
MIND
RELIGIOUS AFFECTIONS too occupied with religion твърде обвързан с религиозни въпроси (3).
MIND
THEORIZING теоритизира (2).
MIND
THOUGHTS thoughtful пълен с мисли (2).
FEMALE GENITALIA/SEX
SEXUAL DESIRE increased menses during сексуално желание по време на цикъл (2).
GENERALS
MASTURBATION; ailments from болести от мастурбация (3).
GENERALS
SEXUAL EXCESSES; ailments after болести от прекаляване със секс (3).

Хомеопатичен реперториум Synthesis 9.0