15 август 2017

Психопатологията, а не личността трябва да се взима предвид (Георгос Витулкас)

„Струва ми се, че е необходимо да вмъкна едно предупреждение. Злополучно и объркващо е това, че някои автори, базирайки се на моето описание на хомеопатичните есенции, описват в своите книги личните характерни черти на своите пациенти, вместо тяхната психопатология. Само умствено-емоционалната патология, а не личността, трябва да бъде взета предвид в предписанието на лекарството. Това, което се е променило в умствено-емоционалната сфера след появата на болестта, е което интересува хомеопата. Ако например, в нашия случай на Calcarea phosphorica, имаме любопитен човек, който обича да среща хора от други страни и го попитаме дали обича да пътува, и той отговори с „Да“ – това не е патология!“

Георгос Витулкас, Materia Medica Viva, Calcarea phosphorica 

(Ще бъде допълвано.)