09 септември 2017

Йожен Неш, излекуван от Адолф Липе

Йожен Неш (18381917)
„Когато Неш започвал своята хомеопатична кариера бил споходен от парализа. След като премислил симптомите си, решил да вземе Lachesis, но той му помогнал съвсем малко. Обезкуражен, той отишъл да се лекува при големия майстор д-р Адолф Липе.

Почитаемият доктор му дал едно лекарство и заявил: „Когато се излекуваш, ела отново и тогава ще ти кажа какво ти дадох.“

След време д-р Неш се завърнал при Липе във Филаделфия и му казал: „Ето ме отново, напълно здрав. Какво лекарство ми предписахте?“

Lachesis, Lachesis!“, отвърнал Липе.

Адолф Липе (18121888)
„Да, но нали аз вече бях взел Lachesis!“, недоумявал Неш. Старият доктор заподскачал радостно и смеейки се отвърнал: „Но не си го взел в достатъчно висока потенция“.

Тази опитност, заедно с напътствията на д-р Карол Дънъм за употребата на неговите лечебни потенции от 200С, дала на Неш увереност в по-високите потенции.“