16 октомври 2017

Джеймс Тейлър Кент за болестите и човека

„Съзнанието и волята определят вътрешното състояние на човека, което се изразява с външни прояви. Докато човек живее правилно, грижейки се за ближните си, той ще е невъзприемчив към болестта. Но когато човек започне да действа под влияние на своето неправилно, лъжливо мислене, тогава започват и външните прояви, съответстващи на вътрешното му състояние. Каквито са волята и съзнанието, такива ще бъдат и външните прояви. Постъпките на човека и неговото поведение винаги се отразяват върху неговото физическо тяло, защото са едно цяло с него. Освен това, постъпките на всеки човек, неговото отношение към доброто и злото, формират тази аура, в която живее цялото общество и която, на свой ред, влияе върху живота на всеки човек поотделно (106). 

„Състоянието на човешкия ум и състоянието на човешкото тяло определят възприемчивостта на отделния човек към дадена болест, която зависи от стремежа му към злото, от лъжливите представи и неправилно поведение“ (107).

Болестите съответстват на привързаностите на човека и тези външни болестни проявления са отражение на вътрешния му свят. Човек, например, ненавижда своя съсед и заради тази ненавист е готов да наруши всички библейски заповеди, това вътрешно състояние външно се проявява с определена болест. Всички съществуващи на Земята болести, остри и хронични, са отражение на вътрешното състояние на човечеството. В болестта на конкретния човек се отразява неговото собствено вътрешно Аз (108).

Джеймс Тейлър Кент (1849–1916), Лекции по философия на хомеопатията, С., 2011.