30 ноември 2013

Предтечи на хомеопатията – Георг Щал и Албрехт фон Халер
Georg Ernst Stahl (16591734) немски лекар, химик и философ, един от бащите на витализма. Дълги години е бил личен лекар и съветник на пруския крал Фридрих Вилхелм I. Във въведението към Органона Самуел Ханеман цитира откъс от негово съчинение, в което той разграничава лечението чрез противоположното (contraria contrariis) и лечението чрез подобното (similia similibus), като дава пример, че е излекувал стомашни киселини с много малка доза сярна киселина (sulphuric acid).


Albrecht von Haller (17081777)  швейцарски анатом, физиолог, натуралист и поет. В бележка към § 108 от Органона Самуел Ханеман споменава Албрехт фон Халер като единствения, който е прозрял необходимостта лекарствата да се изпитват първо върху здрави хора.