10 октомври 2014

Участие в конференцията „Хомеопатията – интегрална наука“

Деян Пенчев ще участва в конференцията Хомеопатията интегрална наука, организирана от Сдружение Хомеопатично общество и Институт по хомеопатия и интегрално развитие, по повод 20 години от завършването на първия курс по класическа хомеопатия и създаването на Сдружение Хомеопатично общество“.

Дата: 10.10.2014 г.
Доклад: Хомеопатия и философия