16 юли 2018

Хомеопатията и чумата по животните


Има ли какво да каже хомеопатията за чумата по животните?

Още през 1830 г. немският хомеопат д-р Г. А. Вебер използвал лекарството Anthracinum за лечение на чума по добитъка, като излекувал всеки един случай с това лекарство. Опитът му бил публикуван през 1836 г. в Лайпциг в книга от 114 страници.

В Англия барон Робърт Гросвенър (1801–1893), британски политик и кралски ковчежник, един от основателите на Британската хомеопатична асоциация и благодетел на хомеопатията в Англия, заедно с други барони и лордове създават Асоциацията за изпитване на превантивното и лечебно действие на хомеопатичния метод при чума по добитъка. През 1866 г. те откриват, че холандските хомеопати са постигнали значителен успех в лечението на тази болест с хомеопатия. Те пращат свой пратеник, хомеопатът д-р Едуард Хамилтън (1824–1899), който открива, че от лекувани 4798 броя добитък, са излекувани 3767, от които 75% са излекувани само с хомеопатия.

Холандското правителство било позволило на известния белгийски хирург и хомеопат барон д-р Луи Жозеф Севтен (1793–1862), награден с рицарски орден от белгийския крал, да има пълен контрол над лекуването на чумната епидемия и той успял да излекува 9 от всеки 10 животни, които му били поверени. За този си успех, той използвал хомеопатията и профилактично, като някои от лекарствата били Arsenicum album, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Rhus toxicodendron, Sulphur и др.

Британската асоциация за хомеопатично лекуване на чума по добитъка излиза със свои статии по въпроса и препоръчва лекарства като Arsenicum album, Belladonna, Rhus toxicodendron, Phosphorus и др.

За чумата по добитъка пише в различни хомеопатични справочници, един от които е Ветеринарния наръчник на Фредерик Хъмфри (1816–1900).

За хомеопатията няма особено значение дали става въпрос за чума по едрия, средния или дребния добитък, защото се лекува по тоталността на симптомите, а не по диагнозата.

Източници:
Sue Young Histories

Автор: Деян Пенчев

Може да прочетете още:
Хомеопатия за животни