17 май 2016

Принц Чарлз използва хомеопатия за стадата си

Принц Чарлз лекува стадата си от крави и овце с хомеопатия, съобщава The Guardian

В Англия има 500 фермери, обучени в хомеопатия, и 38 ветеринарни хомеопати, според Министерството на околната среда, храната и селските въпроси в страната.

Източник: Prince Charles: I use homeopathy in animals to cut antibiotic use | The Guardian, 12.05.2016