08 януари 2018

Накратко за грипа

Грип. Епидемия...
Хомеопатията е силна и тук!

Събудили се през нощта детето с висока температура, или започне ли грипът с бурно начало, трябва да се даде хомеопатично лекарство във висока потенция, от 200С нагоре; родителите трябва да го подсигурят преди настъпването на проблемите, а не след това. 

Грип и спешни състояния се лекуват с високи потенции, защото трябва бърза, силна активация на организма.

Точното лекарство във висока потенция действа силно, дълбоко, продължително и почти чудотворно. Големият класически хомеопат от първата половина на миналия век Дъглас Борланд (1885–1960), работил в Лондонската хомеопатична болница, казва: След като сте изпитали веднъж силата на високите потенции, никога няма да се върнете към ниските.

Ниските потенции често служат за оправдание или обвинение на много лекари, хомеопати и пациенти, че: Хомеопатията не работи при сериозните заболявания, Хомеопатията действа бавно", Трябват повече повторения и подобни. Ниските потенции имат своето място, но когато и където трябва. При остри, спешни състояния трябва да се използват високите потенции, за да се облекчат страданията на пациента.

Лекарства за началото на грипа са Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Camphor, Influenzinum, Oscillococcinum и др.