18 април 2017

Хомеопатия при гнойни инфекции

При образуване на гнойни инфекции като абсцеси, нагноявания, пъпки, циреи и др. откриваме следната поредица лекарства: BelladonnaHeparMercuriusSilicea Calcarea sulphurica. Дадени в точното време и във висока потенция те ще излекуват възпалението и инфекцията.

BELLADONNA. Belladonna използваме в началото на възпалението, когато има внезапна, бурна поява на симптомите, преди образуването на гной. Засегнатото място е зачервено, има силна болка, пулсиране и тенденция за бързо нагнояване. Ако в този момент се даде лекарството то ще спре гноеобразуването, ще охлади възпалението, целият процес ще утихне и няма да се разрасне. 

HEPAR SULPHUR. Ако обаче Belladonna не помогне и възпалението нараства, съпътствано от остри, боцкащи, пулсиращи болки и зиморничавост, тогава трябва да се даде Hepar sulphur. Гнойта е жълтеникава, примесена с кръв, мирише зловонно, кисело и на старо сирене. Възпаленото място е силно болезнено и свръхчувствително към докосване, и се подобрява от топли апликации. Във високи потенции, от нагоре, Hepar ще спре гноеобразуването и ще успокои процеса, а в ниски, от 30С надолу, ще усили отделянето на гной и ще помогне за нейната евакуация.

MERCURIUS SOLUBILIS. При вече образувала се гной трябва да дадем Mercurius solubilis. Той ще я редуцира и ще приведе процеса към оздравяване. Прилага се при по-бавни супурации от тези на Hepar. Гнойта е зеленикава, примесена с кръв, зловонна. Нагнояването се усилва през нощта и засегнатото място не понася топло.

SILICEA. В случай, че инфекцията отказва да се излекува и стане хронична, а гнойта продължава да се образува, тук трябва упорито да приложим Silicea. Гнойта е по-рядка като консистенция, водниста, тъмна и силно зловонна. Silicea е особено полезна, когато причината за нагнояването е забита треска, стъкло, пирон, куршум или друг предмет в тялото (Hep.). Тя способства за неговото изваждане на повърхността.

Ако Silicea е помогнала, но спре да действа, прибавянето на една или няколко дози Sulphur като междинно, интеркурентно лекарство ще поднови действието й. Sulphur е показан при хронични гнойни инфекции, които отказват да се излекуват и включването му в лечението ще повдигне жизнената сила на пациента и ще стимулира процеса на оздравяване.

CALCAREA SULPHURICA. Ако след Hepar, Mercurius и Silicea гнойта постоянно изтича без да се излекува и е гъста, жълтеникава, кървава, на бучки, трябва да се даде Calcarea sulphurica. Тя подпомага изтичането на гнойта и завършва лечението. В случай, когато гнойта се е събрала, но не може да пробие и да изтече, се пробива дупчица и с помощта на лекарството тя ще бъде изведена навън. Засегнатото място е силно топлокръвно и не понася никаква топлина, но се подобрява от студени апликации (обратно на Hepar и Silicеa).

CALENDULA. Външно се прилага Calendula, която под формата на мехлем, тинктура или в ниска потенция се налага върху проблемното място, за да подейства противовъзпалително и антисептично. Особено подходяща е в етапа на заздравяване, когато трябва да се образува нова кожа; в този случай мястото или раната трябва да е много добре почистено, защото лекарството предизвиква бързо зарастване на кожата. Вътрешно се приема във висока потенция за да спре инфектирането и да подпомогне оздравяването.

Други хомеопатични лекарства при гнойни инфекции, които трябва да се вземат предвид: Anthracinum, Arnica, Arsenicum album, Calcarea silicata, Echinacea, Hecla lava, Lachesis, Myristica, Pyrogenium, Rhus toxicodendron, Staphylococcinum, Streptococcinum, Tarentula cubensis и др.

Използвана литература 
Boericke, W. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory. B Jain, India, 2015.
Clarke, J. H. A Dictionary of Practical Materia Medica. B Jain, India, 2015.
Farrington, E. A. Comparative Materia Medica. B Jain, India, 2011.
Kent, J. T. Lectures on Homeopathic Materia Medica. B Jain, India, 2015.
Nash, E. B. Expanded works. B Jain, India, 2015. 

Автор: Деян Пенчев