18 април 2017

Хомеопатия при гнойни инфекции

При появата на гнойни инфекции, като абсцеси, нагноявания, пъпки, циреи и др., откриваме като полезна следната поредица хомеопатични лекарства: BelladonnaHeparMercuriusSilicea Calcarea sulphurica. Дадени в точното време и във висока потенция те могат да излекуват възпалението и инфекцията.

Belladonna. Това лекарство се използва в самото начало на възпалението, когато има внезапна, бурна поява на симптомите, преди образуването на гной. Засегнатото място е зачервено, има силна болка, пулсиране и тенденция за бързо нагнояване. Ако в този момент се даде лекарството, то ще спре гноеобразуването, ще охлади възпалението, целият процес ще утихне и няма да се разрасне. 

Hepar sulphur. Ако обаче Belladonna не помогне и възпалението нараства, съпътствано от остри, боцкащи, пулсиращи болки и зиморничавост, тогава трябва да се даде Hepar sulphur. Гнойта е жълтеникава, примесена с кръв, мирише зловонно, кисело и на старо сирене. Възпаленото място е силно болезнено и свръхчувствително към докосване, и се подобрява от топли апликации. В някои случаи, ако се даде във високи потенции, от 200 и 1М нагоре, Hepar може да спре гноеобразуването и да успокои процеса, а в ниски, от 30С надолу, да усили отделянето на гной и да помогне за нейната евакуация.

Mercurius solubilis. При вече образувала се гной трябва да дадем Mercurius solubilis. Той ще я редуцира и ще приведе процеса към оздравяване. Прилага се при по-бавни супурации от тези на Hepar. Гнойта може да е зеленикава, примесена с кръв, зловонна. Нагнояването се усилва през нощта и засегнатото място не понася топло.

Silicea. В случай, че инфекцията отказва да се излекува и стане хронична, а гнойта продължава да се образува, трябва да се приложи Silicea. Гнойта е по-рядка като консистенция, водниста, тъмна и силно зловонна. Silicea е особено полезна, когато причината за нагнояването е забита треска, стъкло, пирон, куршум или друг предмет в тялото. Тя способства за неговото изваждане на повърхността.

Ако Silicea е помогнала, но спре да действа, прибавянето на една или няколко дози Sulphur като междинно, интеркурентно лекарство ще поднови действието й. Sulphur е показан при хронични гнойни инфекции, които отказват да се излекуват и включването му в лечението ще повдигне жизнената сила на пациента и ще стимулира процеса на оздравяване.

Calcarea sulphurica. Ако след Hepar, Mercurius и Silicea гнойта постоянно изтича, без да се излекува, и е гъста, жълтеникава, кървава, или на бучки, трябва да се даде Calcarea sulphurica. Тя подпомага изтичането на гнойта и завършва лечението. В случай, когато гнойта се е събрала, но не може да пробие и да изтече, с помощта на лекарството тя ще бъде изведена навън. Засегнатото място често пъти е топлокръвно и не понася никаква топлина, но се подобрява от студени апликации (обратно на Hepar и Silicеa).

Външно се прилага Calendula (невен), която под формата на тинктура, мехлем или в ниска потенция се налага върху проблемното място, за да действа противовъзпалително и антисептично. Особено подходяща е в етапа на заздравяване, когато трябва да се образува нова кожа, без да остават белези; в този случай мястото трябва да е добре почистено, защото лекарството предизвиква бързо зарастване на кожата. Вътрешно се приема във висока потенция за да спре инфектирането и да подпомогне оздравяването.

Други хомеопатични лекарства при гнойни инфекции, които трябва да се вземат предвид: Anthracinum, Arnica, Arsenicum album, Calcarea silicata, Echinacea, Hecla lava, Lachesis, Myristica, Pyrogenium, Rhus toxicodendron, Staphylococcinum, Streptococcinum, Tarentula cubensis и др.

Използвана литература 
Boericke, W. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory. B Jain, India, 2015.
Clarke, J. H. A Dictionary of Practical Materia Medica. B Jain, India, 2015.
Farrington, E. A. Comparative Materia Medica. B Jain, India, 2011.
Kent, J. T. Lectures on Homeopathic Materia Medica. B Jain, India, 2015.
Nash, E. B. Expanded works. B Jain, India, 2015. 

Автор: Деян Пенчев