30 май 2017

Индийският президент Пранаб Мукерджи за хомеопатията


"Индийският президент Пранаб Мукерджи изтъкна растящата популярност на хомеопатията."

"Хомеопатията като алтернативна медицина е по-рентабилна от алопатията."

Това са някои от заглавията в индийските медии, по повод речта за хомеопатията, държана от индийския президент Пранаб Мукерджи на 19.05.2017 в Колката, Индия.

Той изтъкнал, че хомеопатията става все по-популярна в сравнение с алопатията (конвенционалната медицина), защото е по-евтина и няма странични ефекти.

Президентът припомнил голямата роля на хомеопата Йохан Мартин Хонигбергер (17951869), който през 1829 г. пристигнал в Индия и излекувал махараджа Ранджит Сингх, с което въвел хомеопатията в Индия. Бил ученик на Самуел Ханеман. 

Президентът обърнал внимание и на Сатиш Чандра Саманта (19001983), известен индийски борец за свобода и член на Парламента на Индия, който разпространил хомеопатията в страната като алтернативна лечебна система за справяне със заболяванията.

Източници: