04 февруари 2017

Хомеопатично лечение на остър отит при деца – сравнения с конвенционалната терапия (изследване)

Автори: Friese KH, Kruse S, Ludtke R, Moeller H. (немски лекари).

Статия в: International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 35, No. 7, 1997, pp. 296–301.

Абстракт. В едно проспективно наблюдателно изследване, проведено от 1 хомеопатичен и 4 конвенционални лекари, двата метода за лекуване на остър педиатричен отит, бяха сравнени. Група А пое лечението с хомеопатични единични лекарства (Aconitum napellus, Apis mellifica, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Kalium bichromicum, Lachesis, Lycopodium, Mercurius solubilis, Okoubaka, Pulsatilla, Silicea), докато група В получи капки за нос, антибиотици, секретолитици и/или антипиретици. Главната мярка за преценка беше продължителност на болката, продължителност на високата температура и броят повторения на болестта до 1 година, при което alpha < 0.05 беше взето като значимо ниво. Вторичните мерки бяха: подобрение след 3 часа, резултати от аудиометрията и тимпанометрията, и необходимост от допълнителна терапия. Тези параметри се отчитаха само описателно. 

Изследването включи 103 деца в група А и 28 деца в група В, на възраст между 6 месеца и 11 години и в двете групи. За продължителността на болката медианата беше 2 дни в група А и 3 дни в група В. За продължителността на лечението медианата беше 4 дни за група А и 10 дни за група В – това се дължи на факта, че антибиотиците обикновено се предписват за период от 8-10 дни, докато хомеопатичните лекарства могат да бъдат спрени още в началния етап, когато се види, че започва излекуване. 

От лекуваните деца, 70.7% нямаха повторение на болестта за годината при група А, а 29.3% бяха открити да имат максимум до 3 повторения. В група В 56.5% нямаха повторения и 43.5% имаха максимум до 6 повторения. От 103 деца в група А, 5 получиха впоследствие антибиотици, въпреки че хомеопатичното лечение беше продължено до излекуване при останалите 98. Не са наблюдавани продължителни вредни последствия и в двете групи.

Цялото изследване: The homeopathic treatment of otitis media in children comparisons with conventional therapy.

Източник: Homeopathytoday.eu

Превод: Деян Пенчев